Türkiye Prefabrik Birliği | Sayı: 134

MAKALE BETON PREFABRİKASYON NİSAN 2020 ◆ SAYI : 134 5 24 Ocak 2020 Doğanyol (Malatya)-Sivrice (Elazığ) Depremi’nden Gözlemler (M w 6.7-Doğu Anadolu Fay Zonu) RECONNAISSANCE INVESTIGATION FOLLOWING THE JANUARY 24 th , 2020 DOĞANYOL (MALATYA) - SİVRİCE (ELAZIĞ) EARTHQUAKE (M W 6.7 - EAST ANATOLIAN FAULT ZONE) ABSTRACT A destructive earthquake with a mag- nitude of M w =6.7 occurred at 20.55 (local time) on 24 January 2020 in between Doğanyol (Malatya) and Siv- rice (Elazığ) towns. Reinforced conc- rete (RC), prefabricated, rural and tra- ditional (masonry, timber) buildings, and a base isolated hospital located in city centers and rural areas are in- vestigated following the earthquake. Insufficient material quality, inadequ- ate longitudinal and transverse re- inforcement, horizontal and vertical structural system irregularities, short (or captive) column effect, non-ducti- le RC element details, inadequate sec- tion sizes, insufficient lateral stiffness, and infill wall damages due to some architectural configurations are deter- mined to be the main problems en- countered during this reconnaissance investigation. Most of non-engineered buildings experienced significant da- mages, or in some cases, some of them collapsed locally or totally. The above mentioned problems are not new to Turkey’s construction sector as these have been encountered in the past earthquakes within 28 years. Recorded peak ground accelerations (PGAs) are lower than expected values and no damage was observed in the base isolated hospital building. As for the previously retrofitted RC buildings in the region struck by the earthqu- ake, local or total collapses are pre- vented. The seismic performance of prefabricated industrial buildings was good during the earthquake; it should be mentioned that prefabricated buil- dings under construction did not suf- fer from seismic damage. Nonstructu- ral damages in some engineered and newly constructed buildings have led to loss of service. Note that observed structural damages concentrated both in older, sub-standard RC framed buil- dings and in non-engineered masonry buildings. Although there are still bu- ildings collapsing under gravity loads in Turkey, collapsed buildings underg- round accelerations values which were far lower than the expected ones would give an idea on the seismic vul- nerability of the existing building stock in the region. It is crucial to make true decisions on whether seismic retrofit or reconstruction of existing damaged buildings is the best option. For the people in rural areas, developing pro- perly designed low-rise residential bu- ildings that would meet people’s daily needs in that area is quite important. Using advanced structural systems with base isolators and/or seismic energy dissipation devices (i.e. seis- mic dampers) in new buildings having higher importance factors should be encouraged. ÖZET 24 Ocak 2020 tarihinde yerel saat- le 20.55’de Doğanyol (Malatya) ile Prof. Dr. Oğuz Cem ÇELİK İTÜ İnş. Fakültesi, İnş. Müh. Bölümü mezunudur. Yüksek Lisans ve Dokto- ra çalışmalarını yine İTÜ’de yapmıştır. State University of New York (SUNY) at Buffalo’da, Multidisciplinary Center for Earthquake Engineering Research (MCEER)’da araştırmacı olarak çalış- mıştır. Oğuz Cem Çelik’in araştırma alanı yapı mühendisliği, deprem mü- hendisliği ve özellikle çelik yapıların de- ğişik konularına odaklanmaktadır. Bina ve köprülerin tasarımı, deprem güven- liklerinin belirlenmesi yanında mevcut hasarlı/hasarsız yapıların onarımı ve güçlendirilmesi üzerine araştırma ve çok sayıda uygulamaları vardır. Taş, tuğla yığma kargir, ahşap ve dökme/ dövme demirden inşa edilmiş tarihi ya- pılar üzerinde araştırma ve uygulama- larını sürdürmektedir. Son zamanlarda, sismik izolatör, sismik sönümleyici gibi ileri teknoloji yapısal ürünlerin deprem yükleri altındaki davranışı üzerine de yoğunlaşan Oğuz Cem Çelik, bu tür sistemlerin Türkiye’de geliştirilmesini ve deneysel performansını incelemek- tedir. Diğer taraftan, geliştirilmiş lifli polimer malzemelerin yapısal iyileştiril- mede kullanılması üzerine deneysel ve kuramsal çalışmaları da vardır. Yapı ve deprem mühendisliği ile ilgili pek çok ulusal ve uluslararası mesleki kurulu- şun, komitenin üyesidir. 150’nin üze- rinde ulusal ve uluslararası dergilerde makale, misafir editörlük, konferanslar- da bildiri, araştırma raporları ve kitabı vardır.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMDA=